PRZESYŁ DYSTRYBUCJA I OBRÓT ENERGIĄ

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury wydania oraz współtworzenia i uczestnictwa w kolejnej edycji rocznika:

Przesył, Dystrybucja i Obrót Energią /
Transmission, Distribution and Trade of Energy

Celem publikacji jest wypełnienie istotnej luki, jaka istnieje na rynku wydawniczym podejmującym zagadnienia związane z omawianym segmentem gospodarki. Tytuł wydania odpowiada nie tylko zakresowi tematyki poruszanej na jego łamach, ale i zakresowi działalności firm, które za pośrednictwem publikacji mają możliwość zaprezentowania się na szerokim rynku. Wyjątkowy charakter i szczególne znaczenie publikacji polega na przedstawieniu aktualnego stanu sektora oraz wizji jego rozwoju na następne lata. Dzięki prezentacji firm działających w branży i dla branży stanowi ona platformę wymiany poglądów i kontaktów pomiędzy firmami i ich dotychczasowymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Wydanie to również zbiór opinii kadr zarządzających filarami polskiej gospodarki na temat obecnej kondycji, dalszych możliwości rozwoju i zmian zachodzących w prezentowanym sektorze.
Publikacja o charakterze przewodnika popularnonaukowego realizowana jest w konwencji przystępnego w lekturze i atrakcyjnego pod względem estetycznym magazynu.
Wydanie adresowane jest do: wybranych organów administracji państwowej, kadry kierowniczej, technologów, projektantów, inwestorów generalnych i zastępczych, wykonawców i podwykonawców oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenia, rozwój i przetargi w firmach z branży elektroenergetycznej: elektrowni, elektrociepłowni i podmiotów zajmujących się obrotem oraz dystrybucją energii; ponadto publikacja trafia do największych krajowych odbiorców energii elektrycznej i ciepła, w tym m.in. do: zakładów chemicznych i petrochemicznych, firm z branży hutniczej, koksowniczej, odlewniczej i metalurgicznej. Rocznik przesyłany jest również do firm działających w zakresie remontów i budownictwa przemysłowego oraz specjalistycznego, producentów sprzętu, maszyn i urządzeń, spółek audytorskich i doradczych oraz innych podmiotów związanych z omawianą gałęzią rynku.
Wydanie kolportowane jest m.in. przez wysyłkę bezpośrednią oraz w ramach sympozjów, szkoleń i innych spotkań branżowych.


Redakcja AKNET