POLSKIE ELEKTROWNIE

Z uwagi na ugruntowaną pozycję realizowanych przez nas publikacji branżowych mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury bieżącego wydania oraz współtworzenia i uczestnictwa w kolejnej edycji polsko-angielskojęzycznego rocznika, realizowanego z myślą o szeroko pojętej branży elektroenergetycznej:

Polskie Elektrownie / Polish Power Plants

Celem wydania jest wypełnienie istotnej luki, jaka istnieje na rynku wydawniczym podejmującym zagadnienia związane z omawianą branżą. Wyjątkowy charakter i szczególne znaczenie publikacji polega na przedstawieniu aktualnego stanu sektora oraz wizji jego rozwoju na następne lata. Dzięki prezentacji firm działających w branży i dla branży rocznik stanowi platformę wymiany poglądów i kontaktów pomiędzy firmami i ich dotychczasowymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Wydanie to również zbiór opinii kadr zarządzających filarami polskiej gospodarki na temat obecnej kondycji, dalszych możliwości rozwoju i zmian zachodzących w prezentowanym sektorze. Publikacja o charakterze przewodnika popularnonaukowego realizowana jest w konwencji przystępnego w lekturze i atrakcyjnego pod względem estetycznym magazynu.
Wydanie adresowane jest, a co z tym związane przesyłane, m.in. do: wybranych organów administracji państwowej, kadry kierowniczej, technologów, projektantów, inwestorów generalnych i zastępczych, wykonawców i podwykonawców oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenia, rozwój i przetargi w firmach z branży energetycznej, w tym elektrowni, elektrociepłowni oraz firm zajmujących się obrotem i dystrybucją energii. Ponadto publikacja trafia do wybranych podmiotów z branży: górniczej, hutniczej, koksowniczej oraz chemicznej i petrochemicznej. Rocznik przesyłany jest również do firm logistycznych i spedycyjnych, producentów sprzętu, maszyn i urządzeń, firm działających w zakresie remontów i budownictwa przemysłowego, spółek audytorskich i doradczych oraz innych podmiotów związanych z omawianą gałęzią rynku.
Publikacja kolportowana jest m.in. przez wysyłkę bezpośrednią, a dodatkowa pula nakładu znajduje czytelników wśród uczestników konferencji, sympozjów, szkoleń i innych spotkań branżowych.


Redakcja AKNET