PROFESJONALNE GAZOWNICTWO

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury bieżącego wydania oraz współtworzenia i uczestnictwa w kolejnej edycji publikacji, realizowanej z myślą o szeroko pojętej branży gazowniczej:

Profesjonalne Gazownictwo

Wydanie poświęcone jest zagadnieniom i działalności firm związanych z tą dziedziną i świadczących usługi w zakresie szeroko pojętego gazownictwa: poszukiwań, wydobycia, wytwarzania i importu, magazynowania, przesyłu, dystrybucji oraz obrotu gazem ziemnym. Problematyka poruszana na łamach rocznika obejmuje również rozwiązania techniczne i zagadnienia dotyczące dostaw technologii, materiałów, maszyn i urządzeń, jak i ich eksploatacji. Na łamach publikacji omawiane są także tematy związane z rynkiem LPG, CNG i LNG. Ponadto poruszamy zagadnienia związane z gospodarczymi uwarunkowaniami rozwoju tego segmentu gospodarki. Wyjątkowy charakter i szczególne znaczenie publikacji polega na prezentacji opinii, analiz, aktualnego stanu sektora oraz wizji jego rozwoju na następne lata, jak i na prezentacji firm działających w branży i dla branży. Edycja stanowi platformę wymiany poglądów i kontaktów pomiędzy firmami i ich dotychczasowymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Wydanie adresowane jest, a co z tym związane także przesyłane, m.in. do: wybranych organów administracji państwowej, kadry zarządzającej i kierowniczej, projektantów, inwestorów, wykonawców i podwykonawców, technologów oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenia, rozwój i przetargi w firmach. Publikacja trafia zarówno do reprezentantów podmiotów działających na rynku gazowniczym wraz z ich oddziałami i jednostkami rejonowymi, jak i do przedstawicieli innych branż: rafineryjnej, chemicznej, petrochemicznej, hutniczej, koksowniczej, odlewniczej oraz energetycznej, ciepłowniczej i motoryzacyjnej. Wśród czytelników edycji są także reprezentanci producentów sprzętu, maszyn i urządzeń, prywatnych firm działających w omawianym obszarze, spółek audytorskich i doradczych oraz innych podmiotów związanych z prezentowaną gałęzią rynku. Wydanie kolportowane jest m.in. przez wysyłkę bezpośrednią; dodatkowo znajduje czytelników wśród uczestników konferencji, sympozjów, szkoleń i innych spotkań branżowych.


Redakcja AKNET-PRess